Na Zawsze W Naszej Pamięci | Na Zawsze W Naszej Pamięci!!! [*] 상위 93개 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “na zawsze w naszej pamięci – Na zawsze w naszej pamięci!!! [*]“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.future-user.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.future-user.com/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 xxxxdreamssxxxx 이(가) 작성한 기사에는 조회수 145,704회 및 좋아요 123개 개의 좋아요가 있습니다.

na zawsze w naszej pamięci 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Na zawsze w naszej pamięci!!! [*] – na zawsze w naszej pamięci 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

na zawsze w naszej pamięci 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Cytaty, sentencje, motta nagrobne – Pracownia Kamieniarska

Żyjesz jednak drogi Mężu i Ojcze w sercach naszych i pamięci. … Na zawsze w naszej pamięci. … Lecz w naszych sercach na zawsze pozostaniesz.

+ 여기에 보기

Source: kamieniarskapracownia.pl

Date Published: 7/23/2022

View: 3753

Sentencje – ultimavia.pl

Sentencje nagrobne. Ave Maria Jezu, ufam Tobie Spoczywaj w pokoju. Pamięć nie umiera. Na zawsze w naszych sercach. Niech spoczywa w pokoju

+ 여기에 더 보기

Source: ultimavia.pl

Date Published: 2/26/2022

View: 1012

W naszych sercach i pamięci pozostaniesz na zawsze

Wiadomość o śmierci wstrząsnęła naszą całą społecznością szkolną, trudno pogodzić się z tak wielką stratą. Łącząc się w żałobie i smutku …

+ 여기에 보기

Source: www.lo4sport.pl

Date Published: 10/29/2021

View: 1107

sentencje / epitafia / wiersze

Na zawsze w naszej pamięci … Lecz w naszych sercach na zawsze pozostaniesz.” 47. „Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.”.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.grawer-art.pl

Date Published: 8/9/2022

View: 645

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i w naszej pamięci…

Śp. Wanda Talarczyk ( 1970-2021) była dyplomowaną nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. W Szkole Podstawowej w Jazowsku pracowała nieprzerwanie od 1999 roku, a …

+ 여기에 자세히 보기

Source: spjazowsko.lacko.pl

Date Published: 10/6/2021

View: 4124

Nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i pamięci

I następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała. To tylko zwiędłe liście na drzewie życia”. Albert Einstein. W lipcu 2017 r. w …

+ 여기에 더 보기

Source: www.uwm.edu.pl

Date Published: 4/26/2022

View: 965

SENTENCJE NAGROBNE :: Firma Projektowa

Prezentujemy często spotykane sentencje nagrobne: • Ave Maria • Jezu, ufam Tobie • Spoczywaj w pokoju • Pamięć nie umiera • Na zawsze w naszych sercach

+ 여기에 보기

Source: www.firmaprojektowa.pl

Date Published: 5/8/2022

View: 3095

Sentencje nagrobne – KAMIENIARSTWO

1) ,,Człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć o nim” … 4) ,,Zbyt wczesne było z Tobą rozstanie, lecz w sercach naszych na zawsze pozostaniesz”.

+ 여기에 자세히 보기

Source: kamieniarstwo-adamscy.pl

Date Published: 9/27/2022

View: 112

주제와 관련된 이미지 na zawsze w naszej pamięci

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Na zawsze w naszej pamięci!!! [*]. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Na zawsze w naszej pamięci!!! [*]
Na zawsze w naszej pamięci!!! [*]

주제에 대한 기사 평가 na zawsze w naszej pamięci

  • Author: xxxxdreamssxxxx
  • Views: 조회수 145,704회
  • Likes: 좋아요 123개
  • Date Published: 2008. 12. 9.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=C4raVFXuCyI

ultimavia.pl

Sentencje

Sentencje nagrobne Ave Maria

Jezu, ufam Tobie

Spoczywaj w pokoju

Pamięć nie umiera

Na zawsze w naszych sercach

Niech spoczywa w pokoju

Bóg jest miłością

Na zawsze z Panem

Śpij Aniołku

Bóg tak chciał

Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą…

Żyjecie w naszych sercach

Prosi (proszą) o modlitwę

Twoja wola stała się Panie

…Boże, tak żal…

Oczekuje na zmartwychwstanie

Niech spoczywa (spoczywają) z Bogiem

To nie był czas, to nie była pora

Pokój jego duszy

Bóg sam wybrał czas

Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.

Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.

Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.

Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy.

Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.

Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.

Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś,lecz dziękuję za to, że nam go dałeś.

Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.

Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.

Odszedłeś (odeszłaś), ale żyjesz w naszej pamięci

Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.

Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają.

Pamięć pozostała

Pamięć jest droższa od słów

… pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali…

Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.

Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.

Przyjmij mnie Panie

Na zawsze w naszej (w mej) pamięci

Nigdy nie zapomnimy Ciebie

NON OMNIS MORIAR

Umarłeś po to, aby żyć.

Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć

Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze komuś najbliższemu

Proszą o Zdrowaś Mario

Bądź wola Twoja, Panie

W krzyżu zbawienie

Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym.

Śmierć to samotność i wolność ostatnia

MEMORABILIS (Godny pamięci) zamiast Ś.P.

Tu spoczywa…

Miejsce spoczynku…

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.

Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.

Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.

Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny “Pokój Ci wieczny”.

“Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie…” Karol Irzykowski

„Wszystko co miałam w tym grobie się mieści, Śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści.”

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.

Nie tracimy tych, których kochamy, bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy.

„Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki.”

„Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” Ewangelia wg. Św. Jana

„Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie.”

„Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was na ziemi.”

„Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem … wróci.”

„Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce, przestało bić kochane serce.”

„W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.”

„Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.”

„Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”

“Grochowski leży w grobie pod tym nagrobnym kamieniem

I kapłan i poeta, Stanisław imieniem.

Jako ten grób pokrywa próżne ducha kości

Tak miłosierdziem pokryj, Boże, jego złości”

“Ciebie wzięła, mężu drogi, w swe objęcia ziemia

Ja została z sierotami wśród łez i westchnienia.

Ni pomocy, ani rady — cały świat mi cudzy!

kiedyż, kiedyż Bóg wszechmocny ze snu cię obudzi? ”

“Przechodniu! stań na chwilę, czcij te ostatki,

Tu płaczą: mąż cnej żony, dzieci dobrej matki.

Co mieli najdroższego w tym grobie się mieści,

Śmierć im wszystko zabrała — nie wzięła boleści”.

“Groby wy nasze, ojczyste groby?

Wy życia pełne mogiły

Wy nie ołtarzem próżnej żałoby,

Lecz twierdzą siły”.

Spoczywajcie w pokoju

Bóg jest miłością

Na zawsze z Panem

Oczekują na zmartwychwstanie

Ave Maria

Jezu, ufam Tobie

Bóg tak chciał

„Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.” Psalm 28:7

Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.

Bóg sam wybrał czas

Oczekuje na zmartwychwstanie

Przyjmij mnie Panie

„Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” Ewangelia wg. Św. Jana

Czeka tu na zmartwychwstanie.

O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11).

W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

Jezu, pod krzyż Twój złożyliśmy skarb swój.

Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

Panie, prowadź mnie w światłości.

Wstanę i pójdę do mego Ojca (Łk 15,1 8 ).

Łaska Twa Boże cenniejsza nad życie.

Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

Przechodniu miły, westchnij do Boga, bo Ciebie czeka ta sama droga.

„Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.” Psalm 28:7

Przechodniu, westchnij do Boga.

Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie

Żyłam bo chciałeś, umarłam bo kazałeś. Zbaw Jezu, bo możesz.

Magnificat anima mea Dominum.

Jeśliśmy z Chrystusem umarli, wierzymy że równie z Chrystusem żyć będziemy.

Choć się rozpadło me ciało, siłą mej duszy i skarbem moim jest Bóg na wieki.

Śpij spokojnie drogi aniele, zobaczymy się w niebie.

Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

Bardziej niż my ukochał Bóg jedyną naszą córeczkę i zabrał ją do Siebie w czwartej wiośnie życia.

Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

Łaska Twa, o Boże, cenniejsza niż życie.

O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11).

W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.

Wiersze religijne i świeckie Za dobroć serca

i poświęcony trud,

niech was w nagrodę

przyjmie Bóg.

Bolesne było

nasze rozstanie,

lecz taka wola Twoja

była Panie.

Bóg cię powołał

do Królestwa nieba,

z Jego wolą

pogodzić nam się trzeba.

Haneczko droga,

uproś u Boga,

abyśmy Ciebie

ujrzeli w niebie.

Pokój Ci wieczny w cichej krainie,

gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

gdzie słyszysz Boga głos serdeczny

“Pokój Ci wieczny”.

Tato … pierwszy wrzesień … bez Ciebie …

A ja chcę … piórnik życia z wyposażeniem…

Kredkę wielokolorową …aby mieć tęczowe nastroje,

Ołówek by naszkicować swoją przyszłość,

Linijkę by prosto do celu,

Gumkę by wymazać to co niepotrzebne,

Nożyczki by odciąć … to co nieważne ….

Dużo pisaków by malować marzenia……..

Długopis by pisać … pisać Tatusiu jak mi Ciebie brakuje…

Słonko i radość całego domu. Kwiateczku nasz kochany.

Do nóg Boskich cię składamy.

By modlitwa twoja miła, żale nasze ukoiła.

Nie wrócisz do nas, my pójdziemy do ciebie,

byśmy na wieki złączyli się w niebie.

Kto Lubił

to wspomni

kto kochał

nie zapomni.

Ja umieram- ja nie płaczę,

I Wy chciejcie ulżyć sobie.

Prędzej, później legniemy w grobie,

nie wrócą na świat rozpacze…

Stoję nad Tobą w głębokiej zadumie

i wyobraźnią juz Cię nie ogarnę,

Ty jesteś tam gdzie jest święty spokój,

a ja się zmagam z tym

życiem marnym

Jakże Cię poznam wśród tylu popiołów,

wyzutą z ciała?

Sam będąc garścią prochu

po zwęglonej pamięci,

która nadal się żarzy: w zdrowiu i chorobie,

dopóki śmierć nas nie połączy…

Jakże Cię poznam wśród tych wszystkich cieni

w dolinie umarłych?

– Poznasz mnie po utracie tchu,

poznasz mnie po spiekocie warg,

po urwanym śmiechu, łomocie obcasów, galopie serca.

Szedł przez życie

Pełen poświęcenia i ofiary

Niosąc swój krzyż

Z uśmiechem na twarzy

Niech takim pozostanie

W sercach naszych

Gdy odejdę nie myśl o mnie z żalem, nie rozpaczaj…

Los człowieka, lot ćmy nad świecą.

Myśl żem wyszedł z domu na dłużej,

myśl cokolwiek lub myśl byle co,

uśmiechnięta w słoneczny poranek

wstaw gałązkę dzikiej róży w dzbanek na stoliku-

tak myśl o mnie.

Żal ze się za mało kochało,

ze się myślało o sobie…

Choćby się łzy wypłakało

to teraz wszystko za mało…

Odszedłeś cicho i bez pożegnania,

jak ten co nie chce swym odejściem smucić,

jak ten co wierzy w chwili rozstania,

że niebawem … wróci.”

Zamknęły się ukochane oczy,

spoczęły spracowane ręce,

przestało bić kochane serce.

Uśmiech i dobroć

Dzisiaj gdy mi tak smutno

Samotnie i ciemno

Uśmiechnij się nade mną

„śmierć jest pomocą i uspokojeniem

Dla wielkich bólów jedynym schronieniem”

Przestało bić najlepsze z serc

Tak kochające życie i ludzi

Żadna cię krzywda nie dotknie już

I żadna łza cię nie obudzi

„ptaku mojego serca z połamanymi skrzydłami

… nakarmię cię ziarnem miłości … śmierci … i uśniesz…”

Pokój Ci wieczny w cichej krainie,

gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

gdzie słyszysz Boga głos serdeczny

“Pokój Ci wieczny”.

Kwiateczkiem byłaś,

kwiateczki lubiłaś.

Kwiateczek zerwany,

przez Boga zabrany.

Śpisz cicho, matuś kochana,

Bez smutków i bez cierpienia…

Nie płaczmy!… to wola pana

Wszystko na świecie zmienia

Żal mój bezmierny cichą łzą się sączy

Umilknie wówczas gdy nas bóg znów złączy

Ukochana przez wszystkich przeszła,

Czyniąc tylko dobrze, a nieskończona

Dobroć szła za nią wszędzie… jak anioł stróż

Co mieliśmy najdroższego w tej mogile się mieści

Aniołem byłaś dla nas na ziemi

Bóg ci płaci wieczną chwałą w niebie

Śmierć wszystko nam zabrała nie wzięła boleści

Którym tak ciężko bez ciebie pozostał wieczny ból i łzy

Twojej promiennej kryształowej duszy

Niechaj pan bóg raczy dać światłość

Wiekuistą a twemu niestrudzonemu

Umysłowi wieczny odpoczynek

Świat ten cmentarzem z łez, ze krwi i błota!

Świat ten jak wieczna każdemu golgota!

Darmo się duch miota

Kiedy go ból zrani!

Na burze żywota

Nie ma tu przystani

Żeś serce miała kochające czyste –

Przyjmie cię Chryste

W groźnej ciszy, wśród samotnych drzew

Wierzę w jasność i żywioł płomieni

Nad mą mogiłą zapłaczą wierzbiny

A łez ich szczerych nie osuszą zorze…

Duch mój popłynie hen, w lepsze krainy…

Cichy, spokojny i szczęśliwy może.

wam tutaj pieśni wiązankę zostawię

co wyśpiewały duszy mej tęsknotę

więc je przyjmijcie tak jak skarby złote –

krzyż na świeżej postawcie murawie.

I proszę dalej: niech wzrosną wierzbiny

Niech one płaczą jak te pieśni moje

I niby piersi spłakanej dziewczyny

Grób mój obejmą ich warkoczy zwoje.

i chciałbym jeszcze by na moim grobie

ptaki siadały i śpiewały sobie,

im też zawdzięczam wiele pięknych wzruszeń

one zabrały cząstkę mojej duszy

Słoneczko nasze śpij tu w spokoju

Bóg zrządził nagłej rozłąki czas

Przyjdzie dzień taki, po życia znoju

Że Bóg znów razem połączy nas

Choć często świeci słońce na błękitnym niebie

Zgasł nagle mego życia jasny promień słońca.

Pośród nas już, mateczko droga, nie ma ciebie…

Pozostał smutek, rozpacz, tęsknota bez końca

Przyszliśmy przed oblicze twoje boże

Z nadzieją przebaczenia i zbawienia

Za wcześnie odeszłaś od nas

Z Tobą marzenia, sny

Dla Ciebie miłość i kwiaty,

Dla nas Tęsknota i łzy.

Gdzie dzisiaj Ty

tam będę ja,

u Ciebie mgły,

i u nas mgła,

za Tobą kres, przed nami dal,

Jak Ciebie żal, jak bardzo żal.

Śmialiśmy się dopóki nie przyszło nam płakać,

Kochaliśmy aż do naszego ostatniego pożegnania,

Byliśmy najlepsi, myślę, że już nigdy nie będziemy

Tylko ja i Ty nawet przez moment.

Wiem juz teraz, co łza znaczy,

Wiem co boleść, co cierpienie.

Wiem co prawda, co marzenie,

Wiem co życie dla tułacza.

Nieraz przyjemnie śniłem,

By spocząć w cieniu twoim,

O brzozo, o której nuciłem,

Bądź kiedyś pomnikiem moim.

Wiara, o Panie! W świętą miłość Twoją,

Koi żal straszny tą błoga Nadzieją,

Że rozłączonych, na czas krótki może,

Połączysz u siebie, Wiekuisty Boże.

Zabrałeś nam o Boże Dziecinę kochaną

I żyć każesz z krwawą w sercu raną,

Daj siły krzyż dźwigać błagamy Ciebie

Daj wiarę, że kiedyś połączysz nas w Niebie.

Tak krótko żyłem,

a tak żyć chciałem.

Bóg tak chciał,

odejść musiałem.

Rodzina opłakuje rzewnymi łzy,

Westchnij przechodniu z nami i Ty.

Byłeś jak kwiat błyszczący życia rosą,

Byłeś jak płomień złoty, gorejący,

Kwiat ścięła śmierć błyszczącą kosą,

Zgasił płomień wicher zły, huczący.

Zniknąłeś mi z oczu

na wieczne sny,

Zostawiłeś mi smutek

i gorzkie łzy.

Non omnis moriar.

Nie wszystek umarłeś,

Choć serce bić przestało.

Tyle z Ciebie zostało,

Ile dobra zasiałeś.

Odszedłeś już do Pana,

Na cześć Jego wielkiej chwały,

A nam w sercu pozostały

O boleść i smutek i rana.

W naszych sercach i pamięci pozostaniesz na zawsze

Wiadomość o śmierci wstrząsnęła naszą całą społecznością szkolną, trudno pogodzić się z tak wielką stratą. Łącząc się w żałobie i smutku Rodzinie i Bliskim chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg przyjmie Cię do królestwa świata. Pozostaniesz w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju.

Grawer-Art

PRZYKŁADOWE SENTENCJE

1. &;Kochanej Mamie”

2. &;Kochanemu Dziadkowi”

3. &;Kochanej Babci”

4. &;Kogo utraciliśmy wiesz tylko ty boże (i serca nasze)”

5. &;Życie przemija, pamięć pozostanie”

6. &;W naszych sercach żyć będziesz wiecznie”

7. &;Kto wierzy, żyć będzie”

8. &;Spoczywaj w pokoju.”

9. &;Pokój jego duszy”

10.”Twoja wola stała się Panie”

11. &;Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.”

12. &;NON OMNIS MORIAR”

13. &;MEMORABILIS” ( Godny pamięci )

14. &;Pamięć pozostała”

15. &;Bóg jest miłością”

16. &;Na zawsze z Panem”

17. &;Przyjmij mnie Panie.”

18. &;Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając.”

19. &;Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami”

20. &;Umarłeś po to aby żyć.”

21. Na zawsze w naszej pamięci

22.” Wieczność czeka, czas ucieka (Jan Paweł II)”

23. &;Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze komuś najbliższemu”

24. &;Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.”

25. &;Pokój Ci wieczny w cichej krainie, Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny.

26. &;Pan moim światłem i zbawieniem moim”

27. &;Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”

28. &;Bóg sam wybrał czas.”

29. &;Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.”

30. &;Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy.”

31. ”Niech spoczywa z Bogiem.”

32. &;Pamięć jest droższa od słów”

33. ”Gdy serce bić przestaje, szum wiatru, ptaków śpiew tylko pozostaje.”

34. &;Odeszłaś, ale żyjesz w naszej pamięci.”

35. &;Byłeś nam wszystkim – jesteś cieniem.”

36. &;Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą.”

37. &;Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym.”

38. &;…Boże, tak żal…”

39. &;Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.”

40. &;Żyjecie w naszych sercach.”

41. &;Niech spoczywa w pokoju wiecznym.”

42. &;Nigdy nie zapomnimy Ciebie.”

43. ” W krzyżu zbawienie”

44. &;Mieć kogoś bliskiego i stracić to jak kupić szczęście i łzami zapłacić”

45. ” Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.”

46. &;Odszedłeś tak nagle, Synku kochany. Lecz w naszych sercach na zawsze pozostaniesz.”

47. &;Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz.”

48. &;Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze – i będzie wciąż żywa.”

49. &;Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie. Z nami żyje także ten , który odszedł, które gośmy pożegnali.”

50. &;Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.”

51. &;Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem.”

52. &;Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.”

53. &;Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”

54. &;Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.”

55. &;Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, Bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki”

56. &;Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.”

57. &;Śmierć to samotność i wolność ostatnia.”

58. &;Nie umiera ten kto, pozostaje w sercu i pamięci bliskich.”

59. &;Boże, daj mi pogodę ducha abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę…”

60. &;Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie”

61. &;Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.”

62. &;Nigdy nie zapomnimy lat spędzonych z Tobą. Zostaniesz w naszych sercach najbliższą osobą.”

63. &;Zginęłaś nam z oczu, lecz z serca nigdy.

64. &;Serce złote miałaś, od życia dużo chciałaś, zawsze z czułością o nas dbałaś.”

65. &;Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, Lecz tych, co wśród żywych pozostają.

66. &;Matka zawsze umiera za wcześnie.”

67. &;Jak nikt inny na zawsze zapisałaś się w naszych sercach i wciąż będziesz przy nas -Twoją miłością, Twoją troską, Twoim oddaniem…

68. &;Zamknęły się ukochane oczy, Spoczęły spracowane ręce, Przestało bić kochane serce.”

69. &;Odeszłaś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić.”

70. &;Ci, co odchodzą, wciąż z nami są patrzą z miłością na nasze dni czasami śmieją się przez łzy.”

71. ” Złote serce miałeś, wiele od życie nie chciałeś, z czułością o nas dbałeś i taki w naszych sercach zostaniesz.”

72. &;To nie był czas, to nie była pora.”

73. Miłość nie kończy się u bram śmierci żyjecie kochani w naszych sercach i pamięci. Dłoniom daleko, sercu zawsze blisko

74. &;Zostawiłeś nam żal i tęsknotę , co spokojność mąci. Żyjesz jednak drogi Mężu i Ojcze w sercach naszych i pamięci

75. &;Nie płaczcie, najbliżsi! Odchodzę ze świata bólu do Królestwa pokoju.”

76. &;Nie płaczcie, wciąż będę was kochać. Miłość jest duszą, a dusza nie umiera.”

77. &;Nie tracimy tych, których kochamy, bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy.”

78. &;Jezu nie bądź mi sędzią, ale zbawicielem”

79. &;To wielki ból, że Cię straciliśmy. Pociesza nas pewność, że zobaczymy się w niebie.”

80. &;Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś, lecz dziękuję za to, że nam go dałeś.”

81. …pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali…”

82. &;W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.”

83. &;Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was z ziemi.”

84. &;Przeznaczenie odebrało Cię zbyt szybko uczuciom rodziny, ale nigdy nie odbierze Cię naszej pamięci i naszym sercom.”

85. &;Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał. Czuwaj nad swoimi bliskimi, którzy zawsze o Tobie myślą.”

86. &;Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie.”

87. &;Daj, Panie, jego duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja niech odbija się w jego oczach. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.”

88. &;Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi.”

89. &;Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.”

90. &;Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.”

91. &;W naszej pamięci na zawsze”…

92. &;Słońce zgasło gdy dzień jeszcze trwał”

93. &;Nie pojmuję Twoich dróg, Ty jednak wiesz, którędy iść-prowadź mnie…”

94. &;Kto kocha naprawdę, będzie kochał wiecznie.”

95. &;Wszystko co się kończy, jest za krótkie.”

96. &;Nieśmiertelność przyjdzie przez śmierć”

97. &;Kochamy wciąż za mało i stale za późno”

98. &;Śmierć rodzi nas do życia”

99. &;W Bogu jedyna nadzieja”

100. &;Nie umiera ten kto żyje w sercach naszych

101.Ave Maria

102. Błogosławieni, którzy umierają w Panu

103. Boże bądź wola Twoja

104. Boże zbaw

105. Bóg tak chciał

106. Czeka na zmartwychwstanie

107. Cześć jego pamięci

108. Jezu ufamy Tobie

109. Jezu w tobie pokładam nadzieję moją

110. Módlmy się za jego duszę

111. Niech spoczywają w pokoju

112. Pokój jego duszy

113. Powiększył grono aniołków

114. Prosi o modlitwę

115. Prosi o westchnienie do Boga

116. Prosi o Zdrowaś Maria

117. Prosi o zmartwychwstanie

118. Spoczywaj w Bogu

119. Spoczywaj w pokoju

120. Spoczywają w nadziei

121. Śpij w pokoju

122. Śpij z aniołkami

123. Tu oczekują zmartwychwstania

124. W tobie Boże ufność i nadzieję mamy

125. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

126. Witaj Krzyżu Zbawienia

127. Wola Twoja Panie

128. R.I.P.

129. Dzieli nas tylko czas

130. Byłem kim jesteś. Jestem kim będziesz

131. Śpij Tatusiu kochany Tak przedwcześnie nam zabrany

132. Tu leży serce, które bić przestało…

133. Twoja śmierć niespodziewana – w naszych sercach wielka rana.

134.Zginąłeś synu jak lilii kwiat. Nam pozostał w sercu bolesny ślad.

135. Wszystko na świecie prędko przeminie, płomienie zgasną, woda przepłynie, przeminie radość i to co boli, czasy nieszczęścia i niedoli. Minęło szczęście przyszło cierpienie a pozostało tylko wspomnienie.

136. Zaledwie że nam promyk nadziei zabłysnął, Już cię kamień grobowy przycisnął.

Radość gdyśmy cię mieli, nierówna boleści,Jaka się po Twej stracie w naszym sercu mieści.

137. Znikłaś nam z oczu na wieczne sny, zostawiłaś nam smutek i gorzkie łzy

138. Kochaj serce matki póki jest przy tobie. Późno będzie kochać jak już będzie w grobie.

139. Nie zazna śmierci kto ufał Bogu.

140. Odeszłaś przedwcześnie pozostawiłaś smutek i żal rodzicom

141. Ojcze, nade mną płakać nie potrzeba, moja niewinność wzniosła mnie do nieba.

142. Śpij Mateczko snem Anioła. Nikt z nas zbudzić cię nie zdoła, ani łzy nasze, ani westchnienia,

Nie obudzą cię z uśpienia.

143. Przeszła i zgasła jako promień słońca ta ukochana i ta kochająca

144. Przychodzę westchnąć na mogile w której spoczywasz mężu drogi. Ach! znikły jasne szczęścia chwile odkąd śmierć weszła w nasze progi

145. Śpij Aniołku Ukochany na czas krótki nam zesłany. Taka była wola Boża, uleciałeś znów w przestworza.

146. Zwiędłaś jak róża, gdy ją mroźny wiatr owieje, ciężką ojcowskie serce okrywszy żałobą;

Tę mi jedną w starości zostawiasz nadzieję, że wkrótce pójdę za tobą.

147. Cicho drzewa nie szumcie, mojej żony nie budźcie, bo zasnęła twardym snem.

148. Co było najdroższe w tym grobie się mieści…

149. Co tak bardzo ukochaliśmy dziś w grobie się mieści. Co najdroższe Bóg zabrał, a nie zabrał boleści

150. Drzewa nie szumcie ptaki nie śpiewajcie, mojej siostrzyczce w śnie nie przeszkadzajcie

151. Jako pierwiosnek zabłysnął, a już go kamień grobowy przycisnął.

152. Niechaj się dowie kto grób ten spotka i symboliczny biały kwiat, że tu niewinna leży istotka

którą brutalnie skrzywdził świat.

153. O córko moja smutek Matki i żal rodzeństwa po tobie świadczy płaczący anioł na twym grobie…

154. Ojcze, nade mną płakać nie potrzeba, moja niewinność wzniosła mnie do nieba.

155. Rozpacz i pustka zostały po Tobie a dla nas tylko łzy na Twoim grobie

156. Jezu ufam Tobie

157. Pamięć nie umiera

158. Na zawsze w naszych sercach

159. Bóg jest miłością

160. Na zawsze z Panem

161. Śpij Aniołku

162. Bóg tak chciał. 163. Bóg sam wybrał czas 164. Pamięć pozostała

165. Żyjecie w naszych sercach

166. Prosi (proszą) o modlitwę

167. Twoja wola stała się Panie

168. Oczekuje na zmartwychwstanie 169. Odeszli do pana

170. &;Wola Twoja Panie””

171. &;Ku pamięci potomnym”

172. &;Ich dusze w ręku boga”

173. &;A teraz w prochu zasnę”

174. &;Miejsce spoczynku…….”

175. &;Zamilkło ukochane serce”

176. &;Boże mój ciebie szukam”

177. &;Proszę o zdrowaś Mario”

176. &;Umarłeś po to aby żyć.”

177. &;Pamięć dowodem miłości”

178. &;Boże bądź nam miłościw”

179. &;Bóg nie poskąpił niczego”

180. &;Odeszłaś córeczko do Niego”

181. &;Powiększyła grono aniołków”

182. Przyjmij mnie Panie

183. Umarłeś po to, aby żyć.

184. Bądź wola Twoja, Panie

185. W krzyżu zbawienie

186. &;Byłeś nam wszystkim – jesteś cieniem.”

187. &;Dołącz ich do grona spoczywających w Chrystusie”

188. Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją.

189. Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie.

190. Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy.

191. Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy.

192. Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach.

193. Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają, nie umiera.

194. Odszedłes (odeszłaś), ale żyjesz w naszej pamięci 195. Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.

196. Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają.

197. Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.

198. Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.

199. Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć

200. Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze komuś najbliższemu

201. Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym.

202. Śmierć to samotność i wolność ostatnia

203. Można odejść na zawsze, by stale być blisko.

204. Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa.

205. Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają.

206. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

207. Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami.

208. &;Wszystko co miałam w tym grobie się mieści, Śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści.”

209. &;W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.”

210. &;Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.”

211. &;Bóg jest miłością i złączy nas wiecznością”

212. &;Przez ból i cierpienie przychodzi Boże zbawienie”

213. &;Bóg widzi, czas ucieka, śmierć goni wieczność czeka”

214. &;Nie straciliśmy go. On zamieszka przed nami w Światłości Boga.”

215. &;Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami”

216. &;Żyłem bo tak chciałeś. Umarłem bo kazałeś. Zbaw mnie bo obiecałeś”

217. &;Gdy serce bić przestaje, szum wiatru, ptaków śpiew tylko pozostaje.”

218. &;Co mnie spotkało, was nie ominie ja jestem już w domu wy jeszcze w gościnie”

219. &;Zgasłeś jak gwiazda na błękicie, a nam zostawiłeś smutek na całe życie”

220. &;Co dałeś wziołeś – twoje było boże z największą boleścią oddajemy w pokorze”

221. &;Byłeś naszym szczęściem i ozdobą. Bóg zabrał nam Ciebie i okrył żałobą”

222. &;Nie to jest smutne, że się grób kopało, lecz to, że się traci to, co się kochało”

223. &;Boże, daj mi pogodę ducha abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę…”

224. &;Wszystko co najdroższe złożyliśmy w tym grobie, tylko żal i smutek pozostał po Tobie”

225. &;To wielki ból, że Cię straciliśmy. Pociesza nas pewność, że zobaczymy się w niebie.”

226. &;Znikliście drodzy rodzice jak cień przed oczyma. Ach jak tęskno i smutno, gdy Was z nami nie ma.”

227. &;Ci, co odchodzą, wciąż z nami są patrzą z miłością na nasze dni czasami śmieją się przez łzy.”

228. &;Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał. Czuwaj nad swoimi bliskimi, którzy zawsze o Tobie myślą.”

229. &;Przeznaczenie odebrało Cię zbyt szybko uczuciom rodziny, ale nigdy nie odbierze Cię naszej pamięci i naszym sercom.”

230. &;Ludzie są razem nie tylko wtedy, gdy się znajdują obok siebie. Z nami żyje także ten , który odszedł, któregośmy pożegnali.”

231. &;Przestał Być częścią życia, ale nie naszego. Jak moglibyśmy uważać za zmarłego tego, który żyje w naszych sercach?”

232. &;Jeśli w dzisiejszych czasach i świecie są jeszcze jakiekolwiek wartości. o życie człowieka ma wartość najwyższą, choć nagle gaśnie…”

233. &;Jak nikt inny na zawsze zapisałaś się w naszych sercach i wciąż będziesz przy nas -Twoją miłością, Twoją troską, Twoim oddaniem…”

234. Śpij synku drogi – tutaj twoja chatka, Tu cię odwiedzi kochająca matka.”

235. &;Zgasłaś nam jak świecy płomyk bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna.

Samotna w tej ostatniej drodze i tylko smutek bolesny, i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie, Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.”

234. &;Przechodniu! stań na chwilę, czcij te ostatki. Tu płaczą: mąż cnej żony, dzieci dobrej matki. Przechodniu miły, westchnij do Boga, bo Ciebie czeka ta sama droga.

235. &;Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.” Psalm 28:7

236. &;Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” Ewangelia wg. Św. Jana

237. O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11). 238. W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

239. Jezu, pod krzyż Twój złożyliśmy skarb swój.

240. Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

241. Wstanę i pójdę do mego Ojca (Łk 15,1 8 ).

242. Łaska Twa Boże cenniejsza nad życie.

243. Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

244. &;Pan moją siłą i mą tarczą. Jemu zaufało moje serce.” Psalm 28:7

245. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie

246. Żyłam bo chciałeś, umarłam bo kazałeś. Zbaw Jezu, bo możesz.

247. Magnificat anima mea Dominum.

248. Jeśliśmy z Chrystusem umarli, wierzymy że równie z Chrystusem żyć będziemy.

249. Choć się rozpadło me ciało, siłą mej duszy i skarbem moim jest Bóg na wieki.

250. Śpij spokojnie drogi aniele, zobaczymy się w niebie.

251. Gdy życie minie daj Chryste rękę, niech mnie wprowadzi, gdzie przystań Twoja.

252. Bardziej niż my ukochał Bóg jedyną naszą córeczkę i zabrał ją do Siebie w czwartej wiośnie życia.

253. Dusze sprawiedliwych w ręku Bożym są (Księga Mądrości 3,13).

254. W ręce Twoje Panie, polecam ducha mego (Ps 30,6).

255. Łaska Twa, o Boże, cenniejsza niż życie.

256. O Panie, ożyw mnie i dobądź z głębin ziemi (Ps 7,11).

257. Za dobroć serca i poświęcony trud, niech was w nagrodę przyjmie Bóg.

258. Bolesne było nasze rozstanie, lecz taka wola Twoja była Panie.

259. Bóg cię powołał do Królestwa nieba, z Jego wolą pogodzić nam się trzeba.

260. Tato… pierwszy wrzesień … bez Ciebie … A ja chcę … piórnik życia z wyposażeniem…

Kredkę wielokolorową …aby mieć tęczowe nastroje, Ołówek by naszkicować swoją przyszłość,

Linijkę by prosto do celu, Gumkę by wymazać to co niepotrzebne,

Nożyczki by odciąć … to co nieważne …. Dużo pisaków by malować marzenia……..

Długopis by pisać … pisać Tatusiu jak mi Ciebie brakuje…

261. Słonko i radość całego domu. Kwiateczku nasz kochany. Do nóg Boskich cię składamy. By modlitwa twoja miła, żale nasze ukoiła. Nie wrócisz do nas, my pójdziemy do ciebie, byśmy na wieki złączyli się w niebie.

262. Kto Lubił, to wspomni, kto kochał nie zapomni.

263. Ja umieram- ja nie płaczę, i Wy chciejcie ulżyć sobie. Prędzej, później legniemy w grobie, nie wrócą na świat rozpacze…

264. Stoję nad Tobą w głębokiej zadumie i wyobraźnią już Cię nie ogarnę, Ty jesteś tam gdzie jest święty spokój, a ja się zmagam z tym życiem marnym.

265. Jakże Cię poznam wśród tylu popiołów, wyzutą z ciała? Sam będąc garścią prochu po zwęglonej pamięci, która nadal się żarzy: w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie połączy… Jakże Cię poznam wśród tych wszystkich cieni w dolinie umarłych? – Poznasz mnie po utracie tchu, poznasz mnie po spiekocie warg, po urwanym śmiechu, łomocie obcasów, galopie serca.

266. Żal że się za mało kochało, że się myślało o sobie… Choćby się łzy wypłakało, to teraz wszystko za mało… Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem … wróci.”

267. &;śmierć jest pomocą i uspokojeniem Dla wielkich bólów jedynym schronieniem”

268. Przestało bić najlepsze z serc. Tak kochające życie i ludzi. Żadna cię krzywda nie dotknie już

i żadna łza cię nie obudzi

269. &;ptaku mojego serca z połamanymi skrzydłami … nakarmię cię ziarnem miłości … śmierci … i uśniesz…”

270. Kwiateczkiem byłaś, kwiateczki lubiłaś. Kwiateczek zerwany, przez Boga zabrany.

271. Śpisz cicho, matuś kochana, bez smutków i bez cierpienia… Nie płaczmy!… to wola pana Wszystko na świecie zmienia

272. Żal mój bezmierny cichą łzą się sączy. Umilknie wówczas gdy nas bóg znów złączy

273. Ukochana przez wszystkich przeszła, czyniąc tylko dobrze, a nieskończona Dobroć szła za nią wszędzie… jak anioł stróż

274. Co mieliśmy najdroższego w tej mogile się mieści. Aniołem byłaś dla nas na ziemi. Bóg ci płaci wieczną chwałą w niebie. Śmierć wszystko nam zabrała nie wzięła boleści, którym tak ciężko bez ciebie pozostał wieczny ból i łzy

275. Nad mą mogiłą zapłaczą wierzbiny a łez ich szczerych nie osuszą zorze… Duch mój popłynie hen, w lepsze krainy… Cichy, spokojny i szczęśliwy może. wam tutaj pieśni wiązankę zostawię co wyśpiewały duszy mej tęsknotę więc je przyjmijcie tak jak skarby złote –krzyż na świeżej postawcie murawie. I proszę dalej: niech wzrosną wierzbiny Niech one płaczą jak te pieśni moje i niby piersi spłakanej dziewczyny. Grób mój obejmą ich warkoczy zwoje. i chciałbym jeszcze by na moim grobie ptaki siadały i śpiewały sobie, im też zawdzięczam wiele pięknych wzruszeń one zabrały cząstkę mojej duszy

276. Słoneczko nasze śpij tu w spokoju. Bóg zrządził nagłej rozłąki czas. Przyjdzie dzień taki, po życia znoju, że Bóg znów razem połączy nas

277. Choć często świeci słońce na błękitnym niebie, zgasł nagle mego życia jasny promień słońca. Pośród nas już, mateczko droga, nie ma ciebie… Pozostał smutek, rozpacz, tęsknota bez końca

278. Przyszliśmy przed oblicze twoje Boże z nadzieją przebaczenia i zbawienia

279. Za wcześnie odeszłaś od nas z Tobą marzenia, sny dla Ciebie miłość i kwiaty, dla nas Tęsknota i łzy.

280. Gdzie dzisiaj Ty tam będę ja, u Ciebie mgły, i u nas mgła, za Tobą kres, przed nami dal, jak . Ciebie żal, jak bardzo żal.

281. Śmialiśmy się dopóki nie przyszło nam płakać, kochaliśmy aż do naszego ostatniego pożegnania. Byliśmy najlepsi, myślę, że już nigdy nie będziemy Tylko ja i Ty nawet przez moment.

282. Wiem już teraz, co łza znaczy, wiem co boleść, co cierpienie. Wiem co prawda, co marzenie, wiem co życie dla tułacza.

283. Zabrałeś nam o Boże Dziecinę kochaną i żyć każesz z krwawą w sercu raną. Daj siły krzyż dźwigać błagamy Ciebie, daj wiarę, że kiedyś połączysz nas w Niebie.

284. Rodzina opłakuje rzewnymi łzy, westchnij przechodniu z nami i Ty.

285. Byłeś jak kwiat błyszczący życia rosą, byłeś jak płomień złoty, gorejący. Kwiat ścięła śmierć błyszczącą kosą, zgasił płomień wicher zły, huczący.

286. Nie wszystek umarłeś, choć serce bić przestało. Tyle z Ciebie zostało, ile dobra zasiałeś. Odszedłeś już do Pana, na cześć Jego wielkiej chwały, a nam w sercu pozostały o boleść i smutek i rana.

287. &;Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.” Czesław Miłosz

288. &;Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.” Gabriel Garcia Marquez

289. Tu spoczywają Ci, którzy byli dla nas najdrożsi.

290. Odeszliście nam z oczu, ale nigdy z serc.

291. To tutaj mogiła całe nasze szczęście przykryła.

292. Zaszło słońce jej, choć był dzień jeszcze.

293. Czas przemija, a miłość jest wieczna.

294. Byłaś mi celem, wzorem wierności i osłodą życia, czystością serca.

295. Nie płacz nad moim grobem. Mnie tam nie ma. Ja nie umarłem.

296. W krainie ducha nie ma pożegnań.

297. Odwiedził nas anioł, wypełnił miłością.

298. Zginęłaś nam z oczu, lecz z serca nigdy.

Nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i pamięci « Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach

I następnych pokoleniach.

Albowiem to dalej my, a nasze ciała

To tylko zwiędłe liście na drzewie życia”.

Albert Einstein

W lipcu 2017 r. w wieku 73 lat zmarł Mirosław Zaleciło (2.01.1944-24.07.2017 r.) człowiek prawy, chętnie niosący pomoc innym, choć jemu samemu nierzadko wiał wiatr w oczy.

Urodził się 2 stycznia 1944 r. na Wileńszczyźnie. W 1946 roku rodzina Zaleciłów została przesiedlona do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie Mirek ukończył szkołę Podstawową i Technikum Rolniczo-Łąkarskie. W szkole do dziś dobrze go wspominają.

– Wiadomość o śmierci Mirka Zaleciło, jak każdego absolwenta Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim przyjąłem ze smutkiem i żalem – powiedział mgr inż. Apolinary Zapisek, wieloletni dyrektor technikum. W czasie mojej kilkudziesięcioletniej pracy w tej placówce świadectwo ukończenia uzyskało ponad 2000 abiturientów i trudno jest pamiętać każdego. Jednak Mirka dość dobrze zapamiętałem, mimo że od jego matury upłynęły już 54 lata. Może dlatego, że był on bardzo dobrym uczniem, a nawet prymusem w klasie? A może dlatego, że była to pierwsza matura, podczas której przewodniczyłem państwowej komisji egzaminacyjnej? Pamiętam też, że cały przebieg egzaminu dojrzałości w tej klasie był kontrolowany przez nadzór pedagogiczny, w tym przez wizytatora z Ministerstwa Rolnictwa Stanisława Wiatra, który był on w pełni usatysfakcjonowany odpowiedziami zdających, a najbardziej merytorycznym poziomem odpowiedzi Mirka.

W czasie pobytu w szkole Mirek był nie tylko bardzo dobrym uczniem i kolegą, ale również bardzo spokojnym, kulturalnym i niesprawiającym jakichkolwiek trudności wychowawczych. Szczerze ucieszyłem się, gdy po maturze podjął decyzję o kontynuowaniu nauki w kortowskiej WSR. Byłem pewny, że przy jego pracowitości nie będzie miał problemu z ukończeniem w terminie studiów i nie przyniesie ujmy swojej szkole…

Podczas pogrzebu w imieniu koleżanek i kolegów z rocznika studiów zmarłego pożegnał Bolesław Pilarek..

5 lat studiów, to wystarczająco długi okres, żeby dobrze poznać człowieka. Mirek był studentem pracowitym, skromnym, refleksyjnym, uczynnym, niezwykle lubianym i cenionym, a jednocześnie pełnym pasji, energii i witalności, która znajdowała ujście w żeglarstwie. Mało mówił, ale można było zauważyć, że wie więcej. Z drugiej jednak strony nie wstydził się przyznać do niewiedzy.

Po studiach kilkakrotnie zmieniał pracę. Pracował w: Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Olecku; Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Bęsi i Wojewódzkiej Stacji Oceny Odmian we Wrócikowie. W 1972 zmienił specjalność zawodową i podjął pracę w Państwowym Zakładzie Unasieniania Zwierząt w Lidzbarku Warmińskim, który w 1978 r. został przemianowany na Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt, a w roku 1986 został służbowo przeniesiony do Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Olsztynie, gdzie pracował do emerytury.

Mirosław Zaleciło cieszył się ogromnym szacunkiem wśród hodowców. Ten szacunek zawdzięczał swojej fachowości, spokojnemu i rzeczowemu rozwiązywaniu problemów oraz przyzwoitości. Był także znany ze swojej życzliwości i dobrego serca. Gdy ktoś potrzebował pomocy lub dobrej rady, nigdy nie odmawiał. Nie znosił kłamstwa. Zwykł mawiać, że słowo jest ważniejsze od pieniędzy.

Pamiętał także o koleżankach i kolegach ze studiów. Był w grupie osób, które co kilka lat organizowały koleżeńskie zjazdy. W czasie pogrzebów koleżanek i kolegów, które odbywały się w odległych miejscowościach, uczestniczył w składaniu kwiatów i paleniu zniczy przed znajdującą się przy Promenadzie Absolwentów w Kortowie tablicą poświęconą pamięci absolwentów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poprzedzających go uczelni.

Największą miłością Mirka była rodzina. Żonę, córki i wnuka Miłosza kochał nad życie. Był wspaniałym mężem, ojcem i dziadkiem,

Jego drugą wielką miłością było szkutnictwo i żeglarstwo.

Żegnaj Mirku. W naszych sercach i pamięci będziesz żył wiecznie jako szczery, wrażliwy, skromny, życzliwy i uczynny kolega, który mimo rożnych przeciwności losu, potrafił cieszyć się życiem i przekazywać tę radość innym. Będzie nam Ciebie brakować.

Stopy wody pod kilem w rejsie po Niebiańskich Jeziorach sterniku Mirku, Ahoj

Spoczywaj w spokoju.

SENTENCJE NAGROBNE

Sortuj produkty Popularność Nazwa produktu ↑ Nazwa produktu ↓ Cena ↑ Cena ↓ Oglądalność

Prezentujemy często spotykane sentencje nagrobne:

• Ave Maria

• Jezu, ufam Tobie

• Spoczywaj w pokoju

• Pamięć nie umiera

• Na zawsze w naszych sercach

• Niech spoczywa w pokoju

• Bóg jest miłością

• Na zawsze z Panem

• Śpij Aniołku

• Bóg tak chciał

• Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą…

• Żyjecie w naszych sercach

• Tych, których się kocha, nie traci się nigdy

• Co mieliśmy najdroższego w tym grobie się mieści…

• Nigdy nie umierają Ci, którzy są kochani

• Prosi (proszą) o modlitwę

• Łaska twa, Panie, cenniejsza nad życie…

• Twoja wola stała się Panie

• …Boże, tak żal…

• Oczekuje na zmartwychwstanie

• Niech spoczywa (spoczywają) z Bogiem

• To nie był czas, to nie była pora

• Pokój jego duszy

• Bóg sam wybrał czas

• Matko Boska, przyjmij mnie w opiekę swoją

• Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić

• Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie

• Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, Zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy

• Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy

• Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając

• Nie pytam, Cię, Boże dlaczego go zabrałeś,lecz dziękuję za to, że nam go dałeś

• Dla nikogo nie odszedłeś, naprawdę będziesz żył w naszych sercach i myślach

• Kto żyje w sercach tych, którzy pozostają, nie umiera

• Odszedłeś (odeszłaś), ale żyjesz w naszej pamięci

• Są chwile i ludzie, których się nie zapomina

• Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają

• Pamięć pozostała

• Pamięć jest droższa od słów

• … pozostaniesz na zawsze w sercach tych, którzy Cię kochali…

• Tak krótko żyłem, a tak żyć chciałem. Bóg tak chciał, odejść musiałem.

• Żyłem krótko, choć żyć chciałem, Bóg mnie wezwał, iść musiałem…

• Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem

• Byłeś naszym słońcem, teraz jesteś cieniem…

• Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją

• Przyjmij mnie Panie

• Na zawsze w naszej (w mej) pamięci

• Nigdy nie zapomnimy Ciebie

• NON OMNIS MORIAR

• Umarłeś po to, aby żyć

• Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć

• Trudno jest powiedzieć – żegnaj na zawsze komuś najbliższemu

• Proszą o Zdrowaś Mario

• Bądź wola Twoja, Panie

• W krzyżu zbawienie

• Boże pozwól im na udział w szczęściu wiecznym

• Śmierć to samotność i wolność ostatnia

• MEMORABILIS (Godny pamięci) zamiast Ś.P.

• Tu spoczywa…

• Miejsce spoczynku…

• Można odejść na zawsze, by stale być blisko

• Niech miłość ta, która wśród nas żyła, nigdy nie umrze i będzie wciąż żywa

• Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi

• Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają

• Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

• Zawsze będziesz między nami, w pamięci i sercach pozostaniesz

• Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami

• Nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich

• Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny “Pokój Ci wieczny”.

• Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy…

• “Odchodzimy w chwili, kiedy byśmy mogli rozpoczynać życie…”

• „Wszystko co miałam w tym grobie się mieści, Śmierć radość zabrała, nie wzięła boleści.”

• Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.

• Nie tracimy tych, których kochamy, bo możemy ich kochać w Tym, którego nie traci się nigdy.

• „Ty żyjesz, choć martwe Twe powieki, bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki.”

• „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie.” Ewangelia wg. Św. Jana

• „Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawia wielką pustkę w tych, którzy Cię kochali. W ich sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie.”

• „Nie opłakujcie mnie, jestem błogosławiony w Bogu i modlę się za Wami. Będę Was kochał z nieba tak, jak kochałem Was na ziemi.”

• „Odszedłeś cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili rozstania, że niebawem … wróci.”

• „Zamknęły się ukochane oczy, spoczęły spracowane ręce, przestało bić kochane serce.”

• „W krainie życia ujrzy dobroć Boga, bo w domu Ojca jest mieszkań wiele.”

• „Ten którego opłakujemy, nie jest nieobecny, lecz tylko niewidoczny, jego oczy promieniejące chwałą odbijają się w naszych oczach pełnych łez.”

• „Odszedłeś od nas tak nagle pozostawiając smutek i wielki żal, A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać. W sercach naszych trwać będziesz na zawsze.”

Ilość stron: 1: Poprzednie

1

Następne

Sentencje nagrobne

1) ,,Człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć o nim”

2) ,,Kogo ma się w myśli i w sercu ten nigdy od nas nie odchodzi”

3) ,,Nie umiera ten kto pozostaje w sercach bliskich”

4) ,,Zbyt wczesne było z Tobą rozstanie, lecz w sercach naszych na zawsze pozostaniesz”

5) ,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” (ks J. Twardowski)

6) ,,Kto znał wspomni, kto kochał nie zapomni”

7) ,,Ból i cierpienie, moim zbawieniem”

8) ,,Odszedłeś na zawsze, ale wciąż jesteś blisko”

9) ,,Gdyby miłość mogła uzdrawiać, a łzy wskrzeszać, żyłbyś synku wśród nas …”Rodzice

10) ,,Cierpienie wymaga więcej odwagi niż śmierć”

11) ,,Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby się takie piękne”

12) ,,Non omnis moria” – nie wszystek umrę (Horacy)

13) ,,Dla świata byłeś tylko cząstką, dla mnie całym światem”

14) ,,Ty żyjesz choć martwe twe powieki, bo w sercach naszych trwać będziesz na wieki”

15) ,,Mieć kogoś bliskiego i stracić, to jak kupić szczęście, łzami zapłacić”

16) ,,Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

17) ,,Nie szukajcie mnie tu, lecz w sercach waszych”

18) ,,O tych, których kochaliśmy za żywa, nie zapomnimy też po śmierci”

19) ,,Choć życie Twoje ostatnią godzinę wybiło, dla nas twe życie, nigdy się nie skończyło”

20) ,,Dzieli nas tylko czas”

21) ,,Chwila rozstania za wcześnie wybiła, lecz wola Boga tak uczyniła”

22) ,,Ledwo rozkwitłam, już mnie zerwano, Bóg tak nakazał, Boga słuchano”

23) ,,Znikłeś z oczu, ale nie z serca”

24) ,,Kiedy Twoje serce przestało bić, tak smutno nam bez Ciebie żyć”

25) ,,Jak wielki skarb kryje ten grób, wie tylko mama, tata, rodzeństwo i Bóg”

26) ,,Pamięć jest droższa od słów”

27) ,,Co was spotkało i was nie minie, my jesteśmy w domu a wy jeszcze w gościnie”

28) ,,Zamknęły się ukochane oczy, przestało bić najdroższe serce, spoczęły na zawsze spracowane ręce”

29) ,,Pozostając w pamięci nie cału umieram…”

30) ,,Pamięć nie umiera”

31) ,,Odszedłeś tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić”

32) ,,Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, bowiem najlepiej wyraża go milczenie”

33) ,,Zniknąłeś mi z oczu na wieczne sny, zostawiłeś mi smutek i gorzkie łzy”

34) ,,Żal nasz bezmierny, cicha łza się sączy, ucichnie wtedy, kiedy Bóg nas złączy”

35) ,,Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając”

36) ,,Nie pytam Cię Boże dlaczego do zabrałeś, lecz dziękuję za to, że nam go dałeś”

37) ,,Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

38) ,,Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych co wśród żywych pozostają”

39) ,,Pamięć jest droższa od słów”

40) ,, Niech jego obraz żyje w pamięci tych, którym był drogi”

41) ,,Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostają”

42) ,,Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje”

43) ,,Twoja nagła i nieoczekiwana śmierć zostawiła wielką pustkę, tych którzy Cię kochali. W sercach będzie zawsze żywe Twoje wspomnienie”

44) ,,Odszedłeś po pracowitym życiu do życia wśród niebiańskich fal, a mnie pozostawiłeś ból, smutek, żal”

45) ,,Kim ja byłem, Ty jesteś. Kim ja jestem, Ty będziesz”

키워드에 대한 정보 na zawsze w naszej pamięci

다음은 Bing에서 na zawsze w naszej pamięci 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  란스 톤엘 에프 디티 정 | 60. 역류성식도염약(Ppi) 오랜시간 복용하면 생기는 일 293 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  셀비 지 데님 | 여러분의 보물 1호가 될 수도 있습니다. 입을수록 맘에드는 청바지 7가지 추천 최근 답변 131개

See also  건축학 개론 줄거리 | 10년이 지난 지금봐도 명장면.. 누구나 가지고 있는 첫사랑의 아픔 😭💔 최근 답변 105개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Na zawsze w naszej pamięci!!! [*]

  • ;(

Na #zawsze #w #naszej #pamięci!!! #[*]


YouTube에서 na zawsze w naszej pamięci 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Na zawsze w naszej pamięci!!! [*] | na zawsze w naszej pamięci, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment