Mowa Nienawiści Scenariusz Lekcji Szkoła Podstawowa | Cyberprzemoc I Mowa Nienawiści W Szkołach – Debata Otwarta 202 개의 자세한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa – Cyberprzemoc i mowa nienawiści w szkołach – debata otwarta“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.future-user.com 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.future-user.com/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 saferinternetpolska 이(가) 작성한 기사에는 조회수 216회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Cyberprzemoc i mowa nienawiści w szkołach – debata otwarta – mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

W dniach 18-19 września 2018 r. odbyła się 12. Międzynarodowa Konferencja \”Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie\”.
Organizatorem konferencji było Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia było ITU (Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny), głównym partnerem – Fundacja Orange. Konferencja została zorganizowana w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility.
Jak co roku, konferencja poświęcona była szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Adresatami wydarzenia byli przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowano między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej. Powrót. Na stronie mozna znaleźć materiały dydaktyczne dla nauczycieli – scenariusze zajęć z zastosowaniem …

+ 여기에 더 보기

Source: www.mowanienawisci.info

Date Published: 9/26/2021

View: 519

Lekcja: Hejt i mowa nienawiści – Edukacja medialna

Ta lekcja jest częścią tematu Etyka i wartości na poziomie szkoła ponadgimnazjalna. Lekcja: Hejt i mowa nienawiści. Wiedza w pigułce; Pomysł na lekcję …

+ 여기에 보기

Source: edukacjamedialna.edu.pl

Date Published: 5/18/2021

View: 6188

SCENARIUSZ DLA KLAS IV VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

2 Scenariusz dla klas IV VI szkół podstawowych Wstęp Hejt, … Hejt i mowa nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla …

+ 여기에 더 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 6/23/2022

View: 682

Nie hejtuję – reaguję

Zajęcia przeznaczone są dla klas I-III oraz IV−VI szkół podstawowych. … na problem obrażania w internecie, zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści,.

+ 여기에 보기

Source: edukacja.fdds.pl

Date Published: 6/10/2021

View: 8697

Scenariusz lekcji – Gov.pl

Scenariusz lekcji dla klas 7–8 szkół podstawowych … Autorka scenariusza: Agata Arkabus … i omawia infografikę „Hejt mowa nienawiści”.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.gov.pl

Date Published: 4/10/2022

View: 9282

Mowa nienawiści w Internecie – scenariusz lekcji etyki

Etyka w szkole -Niekomercyjny portal dla Nauczycieli, Rodziców i Uczniów zainteresowanych etyką w szkole.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.etykawszkole.pl

Date Published: 6/15/2021

View: 6510

hejtu nie promuję, hejt banuję, bo reaguję – Nowa Era

Zapoznanie uczniów z definicją hejtu, mowy nienawiści, cyberbullingu, … CEL: Jeśli lekcja odbywa się w ramach jednej klasy, to uczniowie już się znają.

+ 여기에 표시

Source: www.nowaera.pl

Date Published: 8/24/2021

View: 1114

Hejt – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością

Temat: Hejt – internetowa mowa nienawiści scenariusz zajęc wychowawczych dla uczniów gimnazjum z lekką niepełnosprawnością inteketualną.

+ 여기에 더 보기

Source: pedagogika-specjalna.edu.pl

Date Published: 6/15/2022

View: 2244

Scenariusz zajęć „Poczuj na własnej skórze” – Biblioteki.org

mowy nienawiści w Polsce),. • uświadomienie, jak można walczyć z mową nienawiści – wyrobienie aktywnej postawy wśród uczestników, odejście od podejścia „mnie to …

+ 여기에 더 보기

Source: www.biblioteki.org

Date Published: 4/16/2022

View: 1756

MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ Z TOLERANCJI

Mowa nienawiści, narzędziownik >>kliknij <<; Lekcja: Słowa, które ranią: > … Scenariusz lekcji z OK i kartami pracy o mowie nienawiści >> zobacz tutaj <<.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: sp5.pila.pl

Date Published: 2/4/2022

View: 6316

주제와 관련된 이미지 mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Cyberprzemoc i mowa nienawiści w szkołach – debata otwarta. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Cyberprzemoc i mowa nienawiści w szkołach - debata otwarta
Cyberprzemoc i mowa nienawiści w szkołach – debata otwarta

주제에 대한 기사 평가 mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa

 • Author: saferinternetpolska
 • Views: 조회수 216회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2018. 11. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=pD0RM89K-jI

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej / mowa nienawiści

Materiały zamieszczone na tej stronie zostały opracowane w latach 2014-2016 w ramach prowadzonego przez Fundację Batorego programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Wszystkie treści są dostępne na licencji Creative Commons

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0

Hejt i mowa nienawiści

Lekcja: Hejt i mowa nienawiści

Wiedza w pigułce ?

Każdy z nas jest inny: różnią nas wygląd, pochodzenie, religia czy poglądy. Mamy prawo do naszej odmienności i jej poszanowania, a jednak wielu z nas spotyka się na co dzień z niechęcią lub wrogością. Mogą się one przejawiać na jeden z trzech sposobów: jako hejt, mowa nienawiści, a w skrajnych przypadkach – jako przestępstwo z nienawiści.

Najogólniejszą formą wyrazu niechęci do kogoś jest tzw. hejt (ang. „to hate” – nienawidzić). Jest to komunikat wymierzony przeciwko komuś, mówiący o niechęci lub braku aprobaty, często niezbyt sprecyzowanej. Zazwyczaj wyrażony jest ostrymi słowami; bywa, że wulgarnymi. Autor hejtu (inaczej: hejter) ma na celu nie tyle przekazanie konstruktywnej krytyki na jakiś temat, a jedynie wyrażenie negatywnych uczuć związanych z kimś innym. Typowym przykładem hejtu jest nazywanie kogoś głupim, grubym czy beznadziejnym.

Niestety, hejt w internecie jest zjawiskiem tak powszechnym, że każdy, kto decyduje się na wystąpienia publiczne w tej przestrzeni, musi brać pod uwagę możliwość jego zaistnienia. Jeśli padniesz ofiarą hejtu, postaraj się go zignorować. Pomyśl, że taka wypowiedź świadczy raczej o samym hejterze niż o tobie. Nie staraj się wchodzić z nim w dyskusję – jemu przecież chodzi o nic innego, jak tylko o obrażenie i poniżenie.

Mowa nienawiści to inny rodzaj wyrażenia wrogości. To wypowiadanie się w celu obrażania lub wzbudzenia niechęci wobec jakiejś osoby czy grupy ze względu na jej tożsamość – np. etniczną, religijną, rasową, seksualną. Od hejtu odróżnia ją to, że u jej podstaw leży wroga postawa wobec konkretnego rodzaju tożsamościowej obcości oraz pragnienie jej wykluczenia. Mowa nienawiści wiąże się często ze wzbudzaniem strachu w jej ofiarach. One jednak, nawet gdyby chciały, nie mogłyby zmienić tego, przeciwko czemu skierowany jest negatywny przekaz mowy nienawiści. Tym większe jest zatem u nich wrażenie osamotnienia i poczucie zagrożenia.

Przestępstwo z nienawiści to dokonanie czynu zabronionego motywowanego uprzedzeniami. Polskie prawo jako przestępstwa określa: grożenie, znieważanie, nawoływanie do nienawiści i przemocy, dążenie do wyniszczenia grup etnicznych czy wyznaniowych, a także oczywiście stosowanie przemocy. Jeśli takie działania spowodowane są wrogością wobec czyjejś tożsamości – są to przestępstwa z nienawiści. Jak wszystkie inne, są one ścigane z urzędu.

Granice pomiędzy poszczególnymi rodzajami wrogich komunikatów bywają płynne: mowa nienawiści może przerodzić się w przestępstwo, jeśli np. wiąże się z konkretnymi groźbami. Wszystkie one jednak są zjawiskami, z którymi należy walczyć na co dzień. Ranią one konkretne osoby, niezależnie od tego, jak często spotykają się z wrogością.

Pomysł na lekcję ?

Czym są hejt i mowa nienawiści? Czy to normalna forma komunikacji? Czy można im przeciwdziałać? W czym się przejawiają? Jak na nie reagować i kto powinien się tym zająć? Przed uczestniczkami i uczestnikami wiele pytań, które jednak nie pozostaną bez odpowiedzi. Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki dostaną dawkę rozwiązań z dotychczasowych dobrych praktyk, sprawdzą, jak zmienić przekaz nienawiści w przekaz miłości, i odkryją, co możemy zrobić, gdy stykamy się z hejtem i mową nienawiści.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

wiedzą, czym jest mowa nienawiści, hejt i przestępstwo z nienawiści;

potrafią rozpoznać ich przejawy;

wiedzą, co zrobić, gdy zetkną się z którymś z tych zjawisk.

Przebieg zajęć

2. Warto teraz odpowiedzieć sobie na pytanie: jak mogą przejawiać się hejt i mowa nienawiści? Odkryj zapisaną wcześniej na tablicy treść Materiału pomocniczego „Formy zachowania” (ODT, DOC). Poproś uczestniczki i uczestników, by podali przykłady wymienionych w nim form dyskryminującego zachowania. Zapytaj, co może myśleć lub czuć osoba, która ich doświadcza. Czas 5 min Metoda rozmowa Pomoce Materiał pomocniczy „Formy zachowania” (ODT, DOC)

4. Zastanówcie się, czy działania podobne do tych widocznych na obejrzanych przed chwilą przykładowych plakatach i muralach można przeprowadzić także w przypadku tekstu np. w Internecie? Jak odwrócić przekaz nienawiści? Można tworzyć hasła w kontrze do hejtów i słów nienawiści lub wykorzystać do tego celu alternatywne narracje. Zamiast odpowiadać nienawiścią na nienawiść skupiamy się w nich na pozytywnych relacjach. Na przykład gdy ktoś na portalu społecznościowym pisze o uchodźcach jako terrorystach, możemy zamieścić pod tym postem artykuł o udanych działaniach integracyjnych uchodźców i społeczności, które ich przyjęły. Czy uczestniczkom i uczestnikom przychodzą do głowy inne przykłady? Poproś także, by zastanowili się, jak można przeformułować któreś z poniższych zdań, by nie miały nic wspólnego z negatywną intencją ich autorów: „Czarni do Afryki!”, „Polska tylko dla Polaków”, „Cygańskie szmaty” (przykład: „Twoja religia jest szmaciana” -> „Twoja religia jest tu szanowana”). Czas 5 min Metoda rozmowa Pomoce

5. Poproś, by uczestniczki i uczestnicy sięgnęli pod swoje krzesełka i by każdy z nich odczytał kolejno jedną z możliwych reakcji na hejt i mowę nienawiści w sieci, przestrzeni publicznej i prywatnej (Materiał pomocniczy „Co mogę zrobić?” (ODT, DOC)). O kilku sposobach reagowania już mówiliście, ale warto poznać i omówić jeszcze parę z nich. Zapytaj uczestniczki i uczestników, czy każdy może skorzystać z tych porad? W jaki sposób to robić? Zwróć uwagę na rozwiązania, które kładą nacisk na pierwszeństwo odpowiedniej oceny sytuacji i zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Na koniec rozdaj uczestniczkom i uczestnikom wydrukowany wcześniej Materiał pomocniczy „Co mogę zrobić?” (ODT, DOC)i jako podsumowanie przytocz pierwszy akapit „Wiedzy w pigułce”, uzupełniając go o refleksję na temat unikania samemu zagrożenia: „Każdy z nas jest inny: różnią nas wygląd, pochodzenie, religia czy poglądy. Mamy prawo do naszej odmienności i jej poszanowania. Gdy jednak ktoś spotyka się z niechęcią lub wrogością wobec siebie lub innych osób, warto i trzeba mądrze reagować, zawsze zachowując przy tym swoje bezpieczeństwo”. Czas 10 min Metoda rozmowa Pomoce Materiał pomocniczy „Co mogę zrobić?” (ODT, DOC)

Ewaluacja

Czy po przeprowadzeniu zajęć ich uczestnicy i uczestniczki:

wiedzą, czym jest mowa nienawiści, hejt i przestępstwo z nienawiści?

potrafią rozpoznać ich przejawy?

wiedzą, co zrobić, gdy zetkną się z którymś z tych zjawisk?

Opcje dodatkowe

Jeśli masz więcej czasu, podziel uczestniczki i uczestników na 3 grupy i poproś, by przygotowali projekt koszulki lub torby z samodzielnie wymyślonymi hasłami przeciw mowie nienawiści lub jednym z haseł, które zobaczyli dziś na zdjęciach i rysunkach prezentujących istniejące plakaty, graffiti czy murale. Poproś każdą z grup o zaprezentowanie swojego projektu na forum koleżanek i kolegów.

Zadanie dla ucznia ?

Wejdź na stronę mowanienawisci.info, gdzie znajdziesz opisy polskich oraz zagranicznych inicjatyw przeciw mowie nienawiści. Wybierz jedną z nich, która najbardziej zwróciła twoją uwagę i przedstaw ją w krótkiej prezentacji na kolejne wspólne zajęcia.

hejt komunikat wymierzony przeciwko komuś, mówiący o niechęci lub braku aprobaty, często niezbyt sprecyzowanej. Zazwyczaj wyrażony jest ostrymi słowami; bywa, że wulgarnymi hejter osoba posługująca się hejtem, wymierzająca komunikaty przeciwko komuś przestępstwo z nienawiści dokonanie czynu zabronionego motywowanego uprzedzeniami. Polskie prawo jako przestępstwa określa: grożenie, znieważanie, nawoływanie do nienawiści i przemocy, dążenie do wyniszczenia grup etnicznych czy wyznaniowych, a także oczywiście stosowanie przemocy. Jeśli takie działania spowodowane są wrogością wobec czyjejś tożsamości – są to przestępstwa z nienawiści. mowa nienawiści wypowiadanie się w celu znieważenia jakiejś osoby czy grupy lub wzbudzenia niechęci wobec niej. Nawoływanie do przemocy jest typowe dla mowy nienawiści. Często przyczynia się do rozpowszechniania rozmaitych uprzedzeń i kłamliwych stereotypów.

Zobacz cały słowniczek.

SCENARIUSZ DLA KLAS IV VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Transkrypt

1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ Internet bez hejtu SCENARIUSZ DLA KLAS IV VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Projekt Internet bez nienawiści realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

2 Scenariusz dla klas IV VI szkół podstawowych Wstęp Hejt, czyli internetowe obrażanie jest zjawiskiem często spotykanym. Jest obecny m.in. w komentarzach pod artykułami, w serwisach z memami i demotywatorami oraz w komentarzach pod filmami i zdjęciami. Specyficzną kategorią hejtu jest tzw. mowa nienawiści, która obraża osoby lub całe grupy ze względu na cechy przynajmniej częściowo od nich niezależne, takie jak rasa lub pochodzenie. Agresja werbalna, szczególnie odnosząca się do wyglądu czy zachowań młodych ludzi potrafi być dla nich szczególnie dotkliwym doświadczeniem, które powoduje wysoki poziom negatywnych emocji, jak wstyd, strach, poczucie braku akceptacji. Hejt i mowa nienawiści w sieci niosą za sobą konsekwencje nie tylko dla ofiar, ale także dla neutralnych odbiorców, czyli świadków, którzy oswajają się ze słowną przemocą w internecie. W kwestii obrażania w internecie kluczową kwestią jest rozważne reagowanie na to zjawisko. Reagować powinni wszyscy, zarówno ofiary, jak i świadkowie hejtu. Scenariusz jest elementem projektu Internet bez nienawiści, który realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Operatorem Funduszy EOG w Polsce jest Fundacja im. Stefana Batorego.

3 Charakterystyka zajęć Odbiorcy Zajęcia przeznaczone są dla klas IV VI szkół podstawowych. Cel zajęć: uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści, zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem. Czas trwania: Zajęcia przewidziane są na jedną godzinę dydaktyczną (45 min.). Prowadzący: Zajęcia mogą być prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych przez nauczycieli, pedagogów, studentów pedagogiki lub psychologii lub inne osoby mające kompetencje w pracy z młodzieżą. Wymagana wiedza: Prowadzący zajęcia powinien posiadać podstawowe kompetencje dotyczące korzystania z internetu, portali społecznościowych i komunikatorów. Przed przeprowadzeniem zajęć warto zapoznać się m.in. z artykułem Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży, dostępnym online: Wymagany sprzęt: Do przeprowadzenia zajęć potrzebny będzie sprzęt umożliwiający odtworzenie filmu Dodaj znajomego online z serwisu YouTube lub pobranego ze strony Może to być komputer podłączony do telewizora lub do projektora multimedialnego oraz głośników. Potrzebne materiały: film Dodaj znajomego, ankiety ewaluacyjne, wydrukowane załączniki. Ankieta ewaluacyjna dla uczestników, zaświadczenie dla prowadzącego: Na zakończenie zajęć prowadzący rozdaje uczniom anonimową ankietę ewaluacyjną i prosi o jej wypełnienie (wzór ankiety na str. 17), można ją również pobrać z serwisu Przeprowadzenie ankiety nie jest obligatoryjne, ale pozwala zarówno prowadzącemu zajęcia, jak i autorom programu na zdobycie informacji dotyczących odbioru scenariusza zajęć przez ich uczestników i jego ewentualną modyfikację. Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zajęć, prowadzący wypełnia formularz na stronie Na jego podstawie prowadzący otrzymuje em zaświadczenie o zrealizowaniu zajęć, przydatne w dokumentowaniu rozwoju zawodowego. 2

4 Scenariusz Przebieg zajęć WSTĘP 8 MINUT Prowadzący pyta uczniów czy spotkali się kiedyś z określeniem hejt i czy wiedzą co to znaczy. Tłumaczy, że słowo hejt pochodzi od angielskiego słowa hate, co oznacza po polsku nienawiść. Ważne, by z rozmowy z uczestnikami wyłoniła się definicja hejtu obrażanie, znieważanie, wyzywanie innych osób w internecie. Prowadzący pyta młodzież jak według nich może przejawiać się hejt, w jakiej postaci pojawia się w internecie. Istotne jest, by w odpowiedziach pojawiły się: komentarze (np. po artykułami), memy, GIF-y, zdjęcia, komiksy, filmy. Prowadzący także pyta gdzie dokładnie można znaleźć hejt w internecie. Wśród odpowiedzi mogą pojawić się: serwisy społecznościowe (Facebook, Ask.fm, Youtube, nk.pl itp.), serwisy informacyjne, gry online, fora internetowe, komunikatory. Prowadzący podkreśla, że z hejtem można spotkać się właściwie wszędzie. Prowadzący zwraca uwagę, że część wymienionych serwisów posiada ograniczenia wiekowe. Młode osoby powinny zapoznawać się z regulaminem i nie korzystać z serwisów, które nie są dla nich przeznaczone. FILM DODAJ ZNAJOMEGO 5 MINUT Prowadzący zaprasza uczniów do obejrzenia filmu historii Asi i Adama. PRACA W GRUPACH 15 MINUT Prowadzący dzieli uczestników na dwuosobowe zespoły, rozdaje wszystkim załącznik nr 1 i prosi, aby odpowiedzieli na pytania. Następnie prosi wybrane zespoły o prezentację na forum grupy. Pozostali uczestnicy proszeni są o uzupełnianie wypowiedzi. Pytanie 1: Jak myślicie, co mogła poczuć Asia, kiedy Adam obraził ją na forum? Jak Wy poczulibyście się na jej miejscu? Ważne, aby wśród odpowiedzi pojawiły się stwierdzenia: zrobiło jej się smutno, przykro; poczuła się niezrozumiana, odrzucona; zawstydziła się, pożałowała swojej wypowiedzi itp. W podsumowaniu prowadzący podkreśla, że nawet jeden negatywny komentarz wystarczy, żeby komuś zrobiło się przykro i żeby pojawiły się trudne emocje. 3

5 Pytanie 2: Adam nie umiał powtórzyć swoich komentarzy z sieci. Jak myślicie, dlaczego łatwiej jest obrazić kogoś w internecie niż w bezpośredniej rozmowie, twarzą w twarz? Prowadzący podkreśla, że w internecie o wiele łatwiej jest obrażać innych, ponieważ nie możemy zobaczyć ich reakcji nie widzimy, że swoim zachowaniem sprawiamy komuś przykrość. Internet daje również złudne poczucie anonimowości. W rezultacie piszemy rzeczy, których nigdy nie powiedzielibyśmy komuś w bezpośredniej rozmowie. Prowadzący podkreśla, że anonimowość w sieci jest mitem, ponieważ można ustalić, z którego urządzenia były pisane obraźliwe komentarze. Pytanie 3: Co mogła zrobić Asia w odpowiedzi na komentarz Adama? Ważne, żeby wśród odpowiedzi pojawiły się: powiedzieć, że nie podoba jej się to, co Adam robi, np: Nie zgadzam się, żebyś tak do mnie pisał; zignorować komentarz odpowiadanie hejtem na hejt może prowadzić do eskalacji konfliktu; zgłosić sprawę do administratora strony/portalu; poszukać wsparcia u osoby dorosłej. Prowadzący podsumowuje, że chociaż może to być trudne, to bardzo ważne jest nie brać hejterskich komentarzy do siebie i nie rezygnować z bycia sobą i ze swoich zainteresowań. Hejt świadczy o hejterach, a nie o nas. Jeżeli padnie się ofiarą hejtu dobrze jest poszukać wsparcia u osoby dorosłej może to być rodzic, szkolny pedagog albo konsultant telefonu zaufania ZASADY ANTYHEJTOWE 12 MINUT Prowadzący proponuje grupie stworzenie katalogu zasad antyhejtowych. Pomogą one uniknąć przykrych sytuacji w sieci oraz pokażą jak reagować na hejt. Prowadzący dzieli uczestników na cztero- lub pięcioosobowe grupy. Każdy z zespołów otrzymuje 4 zasady antyhejtowe w formie rozsypanki (załączniki nr 2-11). Zadaniem uczestników jest jak najszybsze ułożenie otrzymanych słów w zdania. Następnie każdy z zespołów czyta jedną z zasad, aż do momentu przeczytania wszystkich. Prowadzący pyta uczestników czy przychodzą im do głowy jeszcze jakieś reguły, które można dodać do tych poznanych na zajęciach. ZASADY ROZSYPANKI 1. Nie odpowiadaj na hejterski komentarz pod wpływem chwili. 2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i ją skasuj. 3. Nie odpowiadaj agresją na agresję. 4. Nie przesyłaj hejterskich komentarzy dalej. 5. Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze. 6. Zgłaszaj hejt korzystając z opcji dostępnych w serwisach internetowych. 4

6 7. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki. 8. Gdy coś Ci się nie podoba, wyraź to kulturalnie. 9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów. 10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń do telefonu zaufania PODSUMOWANIE 5 MINUT Prowadzący informuje uczniów, że w razie jakichkolwiek problemów związanych z hejtem i przemocą rówieśniczą w sieci mogą skorzystać z pomocy Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Następnie dziękuje im za udział w zajęciach i prosi o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej (Załącznik nr 12). 5

7 ZAŁĄCZNIK 1 Jak mogła się poczuć Asia, kiedy Adam obraził ją na forum? Jak mógł poczuć się Adam, kiedy okazało się, że Asia to dziewczyna, którą obrażał w sieci? Dlaczego Adamowi trudno było powtórzyć swoje komentarze z internetu? 6

8 ROZSYPANKA 1 ZAŁĄCZNIK 2 wpływem pod na chwili. komentarz hejterski 1. Nie odpowiadaj 7

9 ROZSYPANKA 2 ZAŁĄCZNIK 3 złościsz, i a się weź bardzo głęboki skasuj. 2. Jeżeli potem oddech napisz odpowiedź, ją 8

10 ROZSYPANKA 3 ZAŁĄCZNIK 4 agresję. na 3. Nie agresją odpowiadaj 9

11 ROZSYPANKA 4 ZAŁĄCZNIK 5 hejterskich dalej. przesyłaj 4. Nie komentarzy 10

12 ROZSYPANKA 5 ZAŁĄCZNIK 6 możesz, kasuj komentarze. nienawistne 5. Jeżeli 11

13 ROZSYPANKA 6 ZAŁĄCZNIK 7 6. Zgłaszaj opcji z w serwisach korzystając hejt dostępnych internetowych. 12

14 ROZSYPANKA 7 ZAŁĄCZNIK 8 krytyki. hejt konstruktywnej od 7. Odróżniaj 13

15 ROZSYPANKA 8 ZAŁĄCZNIK 9 to coś się wyraź 8. Gdy Ci podoba, kulturalnie. nie 14

16 ROZSYPANKA 9 ZAŁĄCZNIK 10 tego, i z ze myślisz tylko rezygnuj 9. Nie mówisz robisz, na względu hejterów. co 15

17 ROZSYPANKA 10 ZAŁĄCZNIK 11 sobie do z nie hejterem, osobie poradzić zaufanej zgłoś lub możesz telefonu zadzwoń 10. Jeżeli to zaufania 16

18 ANKIETA EWALUACYJNA ZAŁĄCZNIK 12 Zakreśl właściwą odpowiedź tak trochę nie Czy zajęcia Ci się podobały? Czy dowiedziałaś/ -eś się czegoś nowego? Czy wykorzystasz to, czego się nauczyłaś/ -eś? Zakreśl właściwą odpowiedź tak trochę nie Czy zajęcia Ci się podobały? Czy dowiedziałaś/ -eś się czegoś nowego? Czy wykorzystasz to, czego się nauczyłaś/ -eś? 17

19 FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ ul. Walecznych Warszawa tel Copyright 2016 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Opracowanie:Maciej Kępka, Ewa Dziemidowicz Konsultacja: Łukasz Wojtasik Korekta i redakcja: Sylwia Romańczak Grafika i skład: Ewa Brejnakowska-Jończyk,

Mowa nienawiści w Internecie

Materiał dla edukatorów

Panuje dość powszechne przekonanie, że to mowa nienawiści w mediach publicznych, wszechobecna także w Internecie, była podglebiem zbrodni w Gdańsku. Coraz więcej ludzi zastanawia się, jak odwrócić ten złowrogi trend. Trzeba o tym mówić, pisać, ale przede wszystkim czynnie, osobiście przeciwdziałać.

Materiał ten jest adresowany do nauczycieli/edukatorów/osób prowadzących zajęcia/spotkania z osobami dorosłymi, które nierzadko chciałyby, ale nie potrafią reagować na mowę nienawiści w Internecie. Proponowane tu zajęcia można przeprowadzić w domu kultury, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w bibliotece publicznej, ale też w szkole dla rodziców uczniów. Może to być także lekcja dla młodzieży szkolnej, która sprawnie porusza się w sieci, ale nie korzysta z opisanych tu narzędzi.

„Hate Speech“ – zjawisko nienowe, ale nie doczekało się jednoznacznej definicji, szczególnie na potrzeby powszechnie obowiązujących norm prawnych. Generalnie chodzi o wypowiedzi atakujące drugie osoby z uwagi na ich pochodzenie, przynależność, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność fizyczną, poglądy polityczne albo wyznawaną religię. Należy przy tym odróżnić mowę nienawiści od krytyki czy dyskusji, nie każdy negatwyny komentarz bowiem to mowa nienawiści, a różnica czasem jest trudna do uchwycenia.

Jak rozpoznać mowę nienawiści?

Zgodnie z definicją Rady Europy mowa nienawiści to: „wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm” (źródło 1) .

Definicja ta jest jednak bardzo rozmyta i trudna w praktyce do zastosowania. W celu rozpoznania mowy nienawiści możemy posłużyć się następującymi wyróżnikami:

– mowa nienawiści jest na ogół skierowana do całych grup społecznych;

– jezyk wypowiedzi jest wulgarny i emocjonalny często przyjmując formę groźby;

– wypowidzi nie są poparte faktami, czy badaniami naukowymi, opierają się na stereoptypach lub uprzedzeniach;

– wypowidzi na celu mają z reguły obrażenie, zdyskredytowanie lub wzbudzenie niechęci do osoby lub grupy społecznej.

Jednym ze sposobów reagowania na mowę nienawiści w Internecie jest korzystanie z funkcji zgłaszania nienawistnych postów organom ścigania – policji i prokuraturze. Nie zawsze jednak takie wpisy są w sposób jednoznaczny naruszeniem prawa, a organy ścigania, jak dotąd, nie kwapią się ze ściganiem mowy nienawiści. Można i trzeba takie wpisy masowo zgłaszać administratorom mediów społecznościowych.

Cel zajęć: pozyskanie umiejętności zgłaszania wpisów zwierających mowę nienawiści w mediach społecznościowych.

Zakres tematyczny: mowa nienawiści online; rasizm, dyskredytacja określonych osób i społeczności.

Potrzebny czas: ok. 60 minut

Wymagania: komputery i/lub smartfony z dostępem do Internetu

Przygotowanie: prowadzący powinien zapoznać się z działaniem funkcji zgłaszania niedopuszczalnych wpisów na dostępnych mu platformach. Należy wydrukować zrzuty ekranów, pokazujące działania funkcji meldowania na przykładzie YouTuba.

Przebieg zajęć:

Na początek, należy zorientować się w stanie wiedzy, umiejętności i doświadczeniu uczestników w korzystaniu z mediów społecznościowych. Można zadać pytania:

1. Ile godzin dziennie spędzacie na WhatsAppie, Facebooku, Twitterze, YouTubie i innych platformach?

2. Ile fake news, oszczerstw, kłamstw i manipulacji tam spotkaliście?

3. Jak często czytacie/widzicie wpisy z mową nienawiści i gdzie ma to miejsce?

Zapoznajcie uczestników (posiłkując się kopiami ze zrzutów ekranu, lub pokazując bezpośrednio na monitorze komputera) z działaniem funkcji meldowania na YouTubie.

Pod każdym obrazem, po prawej stronie jest na końcu ikonka z trzema kropkami. Po jej kliknięciu pojawia się komenda „zgłoś” – klikając na nią zobaczymy listę z różnymi opcjami. Wybieramy z listy odpowiednią pozycję. W przypadku naszych zajęć będzie to „Treści obraźliwe lub szerzące nienawiść”. Po odznaczeniu tego punktu rozwinie się kolejna lista z czterema przypadkami. Wybieramy odpowiedni, klikamy „dalej”, wpisujemy w otwartym polu dodatkowe informacje i wysyłamy.

Dzielimy uczestników na cztery zespoły, które zajmą się innymi sieciami: WhatsApp, Facebook, Twittere, Instagram. W każdej z tych sieci grupy przez 20 minut trenują posługiwanie się funkcjami meldowania/zgłaszania niedopuszczalnych wpisów

Następnie na forum całej grupy przechodzimy całe procedury meldowania we wszystkich pięciu mediach. Jeśli w pomieszczeniu jest tablica multimedialna uczestnicy lepiej przyswoją sobie te funkcje i procedury.

Podsumowanie zajęć: przykładowe pytania zadane uczestnikom

1. Czy znaliście już funkcje meldowania/zgłaszania?

2. Jak często z nich korzystaliście?

3. Czy te zajęcia pomogły wam w opanowaniu omawianych dzisiaj umiejętności?

4. Co chcielibyście jeszcze wiedzieć?

Dodatkowe wskazówki dla uczestników zajęć:

1. Należy reagować na nienawistne wpisy w Internecie; włączać się w dyskusje pod nimi. Pokazanie naszego sprzeciwu ośmieli innych do reagowania, a autorom nagannych wpisów pokaże, że nie ma na to naszej zgody.

2. Zbijać kłamliwe argumenty i dementować nieprawdziwe informacje, zamieszczają linki do źródeł z prawdziwymi informacjami/danymi.

3. Informować uczestników dyskusji pod nienawistnymi wpisami, że zgłosicie je administratorom platformy. Zachęcać pozostałych do pójścia w wasze ślady.

4. Bardzo ważna rada: nie dać się sprowokować, zachować spokój, nie dawać satysfakcji nienawistnikom, że was „trafili”.

Jak zgłosić mowę nienawiści na Youtube:

Na ekranie przeglądarki z filmem Youtube klikamy na …

Następnie wybieramy kategorię i klikamy dalej.

Na następnym ekranie umieszczamy informacje dlaczego w naszym odczuciu dany film to mowa nienawiści i klikamy wyślij.

Wykorzystano materiały Berlińskiego Centrum Edukacji Politycznej

Politische Bildung in der Grundbildung – Eine Materialsammlung für die Praxis

1)Źródło: http://uprzedzuprzedzenia.org/czym-mowa-nienawisci/

Hejt – internetowa mowa nienawiści – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna

Opublikowano: 24 maja 2019 roku.

Temat: Hejt – internetowa mowa nienawiści.

Rodzaj zajęć: Zajęcia z wychowawcą

Klasa: III gimnazjum (oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

Czas trwania: 45 min.

Cel ogólny:

Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem „hejtu” oraz uwrażliwienie na problem obrażania się w Internecie.

Cele operacyjne – uczeń:

wymienia nazwy różnych portali społecznościowych np. Facebook, Twitter, YouTube

definiuje czym są media społecznościowe oraz wskazuje ich funkcje

wskazuje korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z internetowych portali społecznościowych

definiuje i zapisuje czym jest „hejt”

dobiera znaki graficzne do pary

wskazuje komentarze jako najczęstszą formę „hejtu” w Internecie

wymienia zasady antyhejtowe

wskazuje sposoby radzenia sobie z hejtem

charakteryzuje uczucia jakie mogą towarzyszyć odbiorcy hejtu

Metody pracy:

pogadanka

pokaz – prezentacja multimedialna „Przypadki” oraz film „Dodaj do znajomych”

praktycznego działania

Formy pracy:

indywidualna

grupowa

zespołowa

Środki dydaktyczne: stojaki z etykietami nazw portali społecznościowych, plakat ze zdjęciami uczniów i komentarzami, plakat „HEJT” wraz ze znakami graficznymi i litrami do szyfru, prezentacja multimedialna „Przypadki”, film „Dodaj do znajomych”, plansze o uczuciach bohaterów, plansza z „zasadami antyhejtowskimi”, telewizor, mazaki, klej, poduszki, „kciuki” na patykach.

Przebieg zajęć

1. Sprawdzenie obecności i zapisanie tematu lekcji: „Hejt – internetowa mowa nienawiści”.

2. Ćwiczenie rozluźniające „Głuchy telefon inaczej”.

Uczniowie wraz z nauczycielem tworzą pociąg. Żaden z uczestników nie może odwracać się do tyłu do momentu, aż poczuje na ramieniu rękę uczestnika stojącego za nim. Nauczyciel stoi na końcu kolejki, pokazuje uczniowi przed sobą ruch, który musi on przekazać dalej. Po zakończonym ćwiczenia uczniowie siadają na poduszkach.

3. Odczytanie etykiet z nazwami różnych mediów społecznościowych. Odpowiedzi na pytania nauczyciela:

Czym są portale społecznościowe?

Kto korzysta z mediów społecznościowych?

Co umieszcza się na takich portalach?

Co dzieje się w przypadku umieszczenia nowego zdjęcia czy postu?

Czy dostęp do umieszczonych zdjęć czy komentarzy w Internecie jest trudny?

4. Prezentacja – plakat przedstawiający zdjęcia uczniów wraz ich komentarzami.

Zadaniem uczniów jest scharakteryzowanie uczuć towarzyszących przy otrzymywaniu pozytywnych komentarzy.

5. Ułożenie hasła „HEJT” – nazwanie przez uczniów ogólnie rozumianego i negatywnego zjawiska spotykanego w Internecie.

6. Plakat „HEJT”:

a) zdefiniowanie i zapisanie przez uczniów pojęcia „hejtu”

b) wskazanie przez uczniów najczęstszej formy hejtu w Internecie – dobranie tych samych znaków graficznych, przyporządkowane litery utworzą hasło ”KOMENTARZE”.

7. Prezentacja multimedialna „Przypadki hejtu”. Nauczyciel prezentuje 3 przypadki hejtu. Zadaniem uczniów jest zastanowienie się nad odpowiedzią na pytania:

Jak oceniacie zachowania osób hejtujących? Jak myślicie dlaczego tak się zachowywały?

Jak w takich sytuacjach powinny się zachowywać ofiary?

Jak inaczej mogli się zachowywać sprawcy hejtu?

Co powinni zrobić świadkowie?

8. Prezentacja filmu „Dodaj do znajomych”.

9 Podział uczniów na 2 grupy. Rozdanie plansz z pytaniami przez nauczyciela. Zadaniem każdej grupy jest wczucie się w sytuację bohaterów filmu i zastanowienie się nad odpowiedzią na pytania:

a) grupa pierwsza „Jak mogła poczuć się Asia, gdy Adam ją obraził? – podać przykłady

b) grupa druga „Co poczuł Adam gdy obraził Asię? – podać przykłady.

10. Każda z grup prezentuje swoje wyniki. Na koniec wspólnie udzielają odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczyciela „Dlaczego Adamowi trudno było obrazić Asię w realu?”

11. Prezentacja plakatu z „Zasadami antyhejtowskimi”. Omówienie zaprezentowanych zasad. Złożenie podpisu przez uczniów pod hasłem „ Hejtowi mówimy NIE!!!”

12. Ewaluacja zajęć „Daj lajka”. Każdy z uczniów otrzymuje po dwie etykiety na patykach „kciuk w górę i w dół”. Zadaniem uczniów jest danie lajka, jeśli z każdym zadanym przez nauczyciela pytaniem się zgadzają:

Czy zajęcia Wam się podobały?

Czy dowiedziałeś się czegoś nowego?

Czy wykorzystacie to, czego się nauczyliście?

Autor: Joanna Welenc – Czytelniczka Portalu

MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZAJĘĆ Z TOLERANCJI – Szkoła Podstawowa nr 5 w Pile

Edukacja jest bronią przeciw nienawiści, nietolerancji, przemocy. Przygotowaliśmy kilka rekomendacji na lekcje wychowawcze lub do użycia na każdej innej. Są tam materiały dla starszych uczniów ale też i młodszych. Są to jedynie przykłady, których wiele w internecie. Poniżej lista, UDOSTĘPNIAJCIE w grupach nauczycielskich, rodzicom, ludziom odpowiedzialnym w samorządach za edukację:

Książeczka do pracy z młodszymi i starszymi o jednym z największych stereotypów w Polsce: O Żydach i Żydówkach. Pomysły można adaptować praktycznie do każdego innego zagadnienia związanego z uprzedzeniami >> tutaj << Video Czym jest przywilej? >> kliknij << Inny eksperyment społeczny o przywileju >> zobacz << Eksperyment Niebieskoocy o rolach jakie przybieramy i jak łatwo w nie wchodzimy >> tutaj << (szukajcie różnych dłuższych wersji pt” Niebieskoocy, blue eyes experiment) Scenariusz lekcji z OK i kartami pracy o mowie nienawiści >> zobacz tutaj << Materiały dla nauczycieli i rodziców: Co robić w praktyce w sieci i w realu z mową nienawiści? Jak reagować? Kroki i przydatne grafiki >> do pobrania << Olbrzymia baza scenariuszy materiałów młodzieży i dzieci nt uchodźców:

키워드에 대한 정보 mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa

다음은 Bing에서 mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Cyberprzemoc i mowa nienawiści w szkołach – debata otwarta

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Cyberprzemoc #i #mowa #nienawiści #w #szkołach #- #debata #otwarta


YouTube에서 mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Cyberprzemoc i mowa nienawiści w szkołach – debata otwarta | mowa nienawiści scenariusz lekcji szkoła podstawowa, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  Sukienki Rozmiar 52 Na Wesele | Sukienki Lekkie I Zwiewne Od 36 Do 52 Rozmiaru Butik Anetta 모든 답변

Leave a Comment